Ränta och avgifter

Vi erbjuder idag en ränta mellan 4,45% - 29,5%. Räntan är rörlig.

Individuell ränta

Vi tillämpar så kallad individuell prissättning. Det innebär att vi erbjuder dig förmånliga villkor baserat på dina ekonomiska förutsättningar. Mer information om hur detta går till finner du under fliken Kreditbedömning.

Effektiv ränta

Den effektiva räntan är ett verktyg för dig att lättare kunna jämföra olika lånealternativ med varandra. Den effektiva räntan visar hur mycket lånet totalt kostar inklusive de avgifter som tas ut, angivet som en årlig räntesats.

Den effektiva räntan är 9,84% vid ett lånebelopp om 100 000 kr med återbetalningstid 5 år baserat på exempelkrediträntan 8,9%. Uppläggningsavgift 495 kr och aviavgift 15 kr. Återbetalning av lånet sker via autogiro. Totalt belopp att betala för räkneexemplet blir 125 654 inklusive uppläggningsavgift, vilket motsvarar 2 086 kr per månad.

Avgifter

Uppläggningsavgift 495 kr
Aviavgift 15 kr/månad

Skulle du hamna efter med betalningarna så har vi rätt att ta ut 125 kronor i förseningsavgift och 60 kronor i påminnelseavgift. I det fall lånet går vidare till inkasso, har vi rätt att ta ut en avgift om 180 kr. Dröjsmålsränta utgår enligt lag.

Ansök om lån