PUL

Behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) (nedan ”PUL”).

Personuppgifter som du lämnar i samband med intresseanmälan och/eller ansökan om lån och/eller sparkonto samt personuppgifter som i övrigt registreras i samband därmed (till exempel vid kreditupplysning eller i övrig kreditbedömning) behandlas av Spring Finance för förberedelse och administration av den berörda tjänsten, för analysering av kreditförhållandet samt för kredithantering, kreditbedömning och kreditupplysning. Dina personuppgifter behandlas även för fullgörelse av ingångna avtal eller sådana skyldigheter som kan följa av lagar och förordningar. 

Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling, riskhantering samt – om du inte skriftligen meddelat Spring Finance – för bearbetnings- och marknadsföringsändamål av Spring Finance och samarbetande företag. Har du lämnat uppgifter om din elektroniska adress för elektronisk post och/eller telefonnummer kan även dessa komma att användas för marknadsföringsändamål via elektronisk post eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation (exempelvis uppringningsautomater). Personuppgifterna kommer att behandlas av Spring Finance samt för Spring Finances räkning av samarbetande företag – såväl inom som utom EU- och EES-området – för ovan nämnda ändamål. Spring Finance vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. 

Digitala inspelningar kan komma att företas främst för fullgörelse av muntliga avtal, lämnande av aktivt samtycke till behandling av personuppgifter och i utbildnings- och kontrollsyfte. Inspelat material lagras endast så länge det är nödvändigt med ändamålet.

Genom att använda Spring Finance  webbplats och/eller genom att på annat sätt lämna personuppgifter till Spring Finance samtycker du till behandling av dina personuppgifter på det sätt som beskrivits ovan. Du samtycker härmed även till att Spring Finance behandlar dina personuppgifter till dess att samtycket återkallas. Det åligger därför dig att besöka Spring Finance webbplats regelbundet för att hålla dig uppdaterad om eventuella förändringar rörande hur Spring Finance behandlar dina personuppgifter. Om du inte samtycker till hur Spring Finance behandlar dina personuppgifter, vänligen använd inte denna webbplats och lämna inte dina personuppgifter till Spring Finance på annat sätt. Spring Finance har dock, enligt PUL, rätt att registrera och behandla vissa personuppgifter utan att erhålla ditt samtycke. 

För information om vilka personuppgifter som behandlas av Spring Finance, för begäran om rättelse av felaktig eller missvisande uppgift, för återkallelse av lämnat samtycke eller om du vill stoppa utskick av direktreklam från Spring Finance kontakta personuppgiftsansvarig på; Spring Finance, Box 23138, 104 35 Stockholm eller kundtjanst@springfinance.se.