Tilläggslån

Det är enkelt att ansöka om att utöka ditt befintliga privatlån hos oss. Allt som krävs är att du har haft ditt privatlån hos oss i minst sex månader och att dina betalningar under den perioden har gjorts i tid. Om din ansökan beviljas kan du också ha möjligheten att få en lägre ränta

Ring oss på 0770-33 66 77 för att ansöka om ett tilläggslån