Räntegaranti

Med Spring Finance Räntegaranti lånar du alltid med full trygghet!

Får du ett lån beviljat med lägre ränta sänker vi vår ränta för att matcha erbjudandet (maximalt ned till vår lägsta ränta).

Grundkriterier för vår räntegaranti

  • Du har ett beviljat privatlån hos oss.
  • Du har blivit beviljad ett privatlån i svenska kronor av en bank eller ett kreditmarknadsbolag med verksamhet på den svenska marknaden.
  • Ditt erbjudande om privatlån hos den andra långivaren har samma villkor, lånebelopp, löptid och eventuell medlåntagare som ditt privatlån hos oss.
  • Gäller inte i de fall beviljade privatlån hos annan långivare härör från exempelvis medlemskap, anställning eller annan förmån.
  • Räntegarantin gäller en sänkning av din nominella ränta från utbetalningsdagen, till den ränta du fått från den andra långivaren.
  • En sänkning kan maximalt ske ned till vår lägsta ränta för motsvarande privatlån under samma period.
  • Du åberopar räntegarantin inom fem arbetsdagar från att du fått ditt privatlån beviljat hos oss genom att skicka ett e-postmeddelande till kundservice@springfinance.se. Bifoga en kopia av det privatlån du fått beviljat hos annan långivare.
     

UNDANTAG

Räntegarantin gäller inte i de fall privatlånet hos den andra långivaren baseras på ett medlemskap, din anställning eller annan förmån. 

Gör så här för att utnyttja vår räntegaranti

Ansök om att utnyttja vår räntegaranti senast fem dagar efter att ditt privatlån hos oss har beviljats. Gör det genom att skicka ett e-postmeddelande innehållande en kopia av det privatlån du fått beviljat hos en annan långivare till kundservice@springfinance.se.

                                                          

 Ansök om lån